За Нас

Исток-Мермер ДООЕЛ е лоцирана во с. д. Подлог, Кочани. Формирана е во 1998 год. Основна дејност е сечење, обликување и обработка на мермер, гранит и украсен камен.

Компанијата располага со површина од 10 000 м2 , од кои 2 500 м2 се покриен простор. Во компанијата се вработени околу 25 луѓе и надворешни соработници 5 групи по 3-ца работници за монтажа.